Електронен магазин представя Вашите продукти за Красота и Здраве, Самочувствие и още нещо.

 

Магнитна постелка

ID TH - CCM 6

 
444.00 лв

МАГНИТНА ПОСТЕЛКА ЗА ЛЕГЛО.
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО УСПЕШНО НЕУТРАЛИЗИРА МРЕЖАТА НА ХАРТМАН.******
КОМПЕНСАТОР НА МАГНИТНО ПОЛЕ.
РЕВОЛЮЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ CCM ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА.

Магнитотерапия чрез магнитна постелка.
Изключително профилактично действие върху организма! Неутрализира пагубното влияние на "Мрежата на Хартман". Укрепва имунната система, Нормализира смущенията в метаболизма! Нормализира функцията на централната нервна система! Балансира двата дяла на вегетативната нервна система! Подобрява кръвообращението и оросяването! Нормализира кръвното налягане! Облекчава ставни болки! Намалява периода на възтановяване след: бременност, фрактури на костите, инсулти, инфаркти, силно нервно напрежение, физическа умора и психологичен стрес.
Когато това магнитно поле бъде приложено на човек, то ще прояви своя ефект първо върху двежещите се тъкани – кръв и лимфа. Счита се, че магнитното поле действа неутрализиращо на заредените частички, позволявайки увеличен приток, без да се променя диаметъра на кръвоносния съд. Това ще доведе до увеличаване на кръвообращението в даден участък, което ще бъде последвано от подобрена перфузия и оксигенация на тъканно и клетъчно ниво и от там на подобрен метаболизъм. Клинически това ще бъде усетено първо като затопляне на дадения участък, последвано от намаляне на болковия синдром и ускорено възстановяване на наранената тъкан.
За да се прояви този ефект на магнитното поле, то трябва да бъде ориентирано перпендикулярно на кръвоносните съдове. Но както знаем, в човешкото тяло няма изцяло прави кръвоносни съдове. Затова лекари и физици са разработили съвместно технологията ССМ / Концентрично кръгово намагнитизиране /, която е приложена в предлаганата магнитна постелка. Тази технология позволява всеки съд да попадне под магнитно поле с еднакъв интензитет. Всичко това води до извода, че магнитната постелка със статично магнитно поле е особено подходяща при: Мускулни навяхвания и изкълчвания, Заболявания на опорно - двигателния апарат - раменно шийни заболявания, тенис – лакет, процеси, засягащи лумбалната област, Варикозни вени, Недостатъчно подкожно кръвообращение, Фантомен синдром, Нарушения във визуса – повлиява ресничестият мускул на окото, отговорен за фокусирането на лещата, оттам и на процеса на акомодация.

НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ПОЛЗВАНЕТО НА МАГНИТНА ПОСТЕЛКА при: Хора с вграден пейсмекър, по време на бременност и при трайни и вродени психични заболявания, при деца до 3 годишна възраст и по време на пубертета.


Изработена от 100% естествена вълна (серива вълна) и памук от долната страна. Вградена магнитна система от 4 специални биомагнитни ленти с ССМ магнетизация, единстената полюсна конфигурация с доказана ефектифност при редица клинични изпитания.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ДА ПОЛЗВАТЕ И СПИТЕ БЪРХУ МАГНИТНАТА ПОСТЕЛКА ВСЕКИ ДЕН. ПРЕДОЗИРАНЕТО Е НЕВЪЗМОЖНО !

****** През 30-те години на двадесети век немският учен - професор Хартман откри, че земята е покрита от ленти на излъчване с неизвестен характер. Лентите на лъчение образуват обособена мрежа и са с широчина около 20 см. Разстоянието между тях е 2 метра в посока север - юг и 2, 50 метра в посока изток - запад. Бe установено, че това лъчение влияе неблагоприятно върху човешкия организъм. Особено вредно се оказа излъчването над пресечните точки на лентите. Те получиха наименованието геопатогенни точки. Самата мрежа получи името на откривателя си - мрежа на Хартман. Понякога, когато мрежата на Хартман е над подземни реки или над особени геологични структури, геопатогенните точки се сливат и образуват цели зони на излъчване (геопатогенни зони), които са изключително опасни. В стая с нормални размери има около осем геопатогенни точки. Ако леглото ви, работното ви място или мястото, където почивате, са над такава точка, имунната ви система е атакувана неусетно и постоянно от вредното лъчение. Зачестяват болестите.

Формулата, с която се изчислява вероятността работното ви място или леглото ви да попаднат над геопатогенна точка, е изведена от българския архитект Л. Лазаров. Тази вероятност е над 30 %.

Изследванията на авторитетни учени от много страни доказаха, че 60 % от раковите заболявания са свързани с геопатогенните лъчи. Шест от всеки 10 болни от рак са спали или работили продължително над геопатогенна точка или зона. Връзката между рака и геопатогенното лъчение се вижда особено ясно във високите сгради, където спалните са разположени по един и същ начин. Известни са шокиращи случаи, когато десетки хора, живеещи един над друг в многоетажни сгради, са заболявали от рак.

****** Мрежата на Хартман представлява правоъгълник със страна 2 метра в посока север–юг и 2,5 метра в посока изток-запад. Тя съществува по цялата Земя. Най-силно излъчване имат пресечните точки на страните му - едната точка е с положителен заряд, а другата - с отрицателен, като и двете са неблагоприятни за човека. Излъчването влияе и на най-високите етажи в жилищните блокове - същото се отнася и за влиянието на подземните води.

Смята се, че 50 но сто от заболяванията се дължат на влиянието на мрежата на Хартман. Вероятността да се разболеем тежко, ако живеем върху пресечна точка от тази мрежа повече от 10 години, е 50 на сто, но ако там има и подземна вода, тази вероятност се увеличава на 90 на сто.

При строителството на нови сгради ако предварително е направено радиестезично проучване на терена, е възможно да се открие място за строеж, където няма подземни води или пък ако това не е възможно и част от строежа ще бъде разположен върху подземна вода , тогава архитектът може да разположи там сервизни, багажни и други помещения, в които не престояваме продължително време. Ако има подземна вода под целия строеж, още при строителството трябва да се поставят неутрализатори за защита от излъчването на подземната вода и геобиологичните мрежи. Желателно е при строителството да се вграждат неутрализатори в колоните на сградите, за да се избегне влиянието на вредните вълни излъчвани от подземни води, геобиологични мрежи и електромагнитни полета.

Най-неблагоприятна е ситуацията при която точка от мрежата на Хартман попада върху леглото или работното ни място, и в същото време имаме и подземни води. Колкото до влиянието на подземните води, най-лошият вариант е ако преминават няколко подземни потока. Хората, живеещи при такива условия, са отпаднали, с отслабнала имунна система, с нисък енергиен статус – винаги са уморени, особено сутрин, изтощени, нервни, често боледуват. Всичко, което се намира върху пресечната точка от мрежата на Хартман и над подземни води се зарежда с вредни вълни - храна, лекарства, билки и др. Те губят от своите качества в зависимост от времето на съхранение в тези места.

******земната повърхност е покрита с много гъста геомагнитна координатна мрежа, с паралели на разстояние два метра и меридиани - на два и половина метра. Там, където се пресичат паралелите и меридианите, има патогенна зона или точка. Тъй като "мрежата на Хартман" е гъста, точките са многобройни и това според В. Михайлов обяснява защо почти всички хора са болни. За раковоболните се смята, че или са спали, или са гледали телевизия, или са работили над такава точка

За контакти:

0894 316 806


Работно време 11.00 - 19.00