Детектор за влажност при цветя

Детектор за влажност при цветя

ID Детектор за влажност при цветя

12.99 лв

Как се използва:
Светодиодния детектор за влажност е проектиран за да бъде използван в растения растящи в затворени помещения. Той може да бъде използван по два начина:

Метод Ниво: Поставен един детектор във всяко растение, който постоянно следи влажността на почвата.
Метод Бърза проверка: Използва се един детектор за всички растения, като той се мести от растение на растение.

Метод Ниво:
Най-удобния начин да използвате Светодиодния детектор за влажност е да го поставите в почвата на растението и той постоянно да следи условията. Поставете по един в всяко растение и лесно ще знаете кое растение се нуждае от вода.
1. Отстранете опаковката на Светодиодния детектор за влажност, преди да го поставите в почвата.
2. Поставете бутона за включване в позиция „On”, чрез завъртане по посока обратна на часовниковата стрелка. В това положение светодиода трябва да направи едно дълго премигване.
3. Поставете Светодиодния детектор за влажност в почвата на дълбочина от 7 до 10 сантиметра ( сензора е дълъг 10см.) Детектора трябва да се намира по средата между ръба на саксията и растението. Убедете се че светодиода се вижда добре.
4. Определете дали растенията имат нужда от поливане, чрез мигане на светодиода ( погледнете раздела Сигнали на Светодиодния детектор за влажност ).
5. Полейте растението ако е необходимо следвайки инструкциите в раздела ( Ръководство за поливане ). Бъдете внимателни и не поливайте директно върху детектора. Мигането на светодиода ще спре скоро след поливането.
6. Оставете Светодиодния детектор за влажност в почвата включен ( ключа е на позиция „On”. Когато почвата изсъхне светодиода отново ще започне да мига показвайки ви че вашите растения се нуждаят от вода.

Метод Бърза проверка:
Вие може да използвате само един светодиоден детектор за влажност за да следите всички ваши растения, чрез поставянето му от растение на растение. Светодиоден детектор за влажност извършва измервания всяка секунда, така че всяко растение ще бъде измерено бързо.
1. Следвайте стъпките от 1 до 4 от Метод Ниво
2. Извадете светодиодния детектор за влажност от почвата и почистете с влажна кърпа ако е необходимо.
3. Повторете стъпките за всички ваши растения.
4. Когато приключите изключете детектора чрез завъртане на ключа обратно на часовниковата стрелка в положение „Off”.
5. Поставете детектора в опаковката за по-добро съхранение.

Когато използвате Светодиодния детектор за влажност имайте в предвид че:
Различните почви могат да окажат влияние върху чувствителността на сензора, като променят времето за сигнализация. Например по голямо количество тор ще накара сензора да чете влажно, въпреки че влажността е ниска. Ако забележите, че растенията ви изглеждат повехнали и детектора не дава сигнал за поливане, полейте вашите растения, проверете батериите на Светодиодния детектор за влажност и изпълнете процедурата по Фина Настройка.

Както е известно почвата изсъхва от горе на долу в дълбочина. Поставен на различна дълбочина Светодиодния детектор за влажност, ще подава през различно време сигнал за поливане. Това свойство се използва за Фина Настройка.

Бъдете сигурни,че има почва около сензора. В противен случай може да се получи фалшив сигнал за суха почва. След като веднъж Светодиодния детектор за влажност е поставен в почвата не го въртете.

Светодиодния детектор за влажност няма да работи при много пясъчна почва, където сензора не може да направи добър контакт.

Сигнали на Светодиодния детектор за влажност

Сигнал Какво означава Какво трябва да се направи
Не свети Растенията имат достатъчно влага –
Премигва Почвата е суха Полейте растенията
Двойно премигване и дълга пауза Напълно суха почва Полейте веднага
Бавно трикратно премигване и дълга пауза Изхабена батерия или лош контакт Проверете батериите

Фина Настройка

Наблюдавайте Вашите растения. Ако те повяхват преди поливане означава че трябва да се поливат по често. За да сигнализира Светодиодния детектор за влажност по рано той трябва да бъде поставен на по малка дълбочина.

Ако установите, че трябва по често да поливате, поставете Светодиодния детектор за влажност по дълбоко.

Сензора на Светодиодния детектор за влажност е направен от месинг, който няколко часа след поставянето му в почвата се покрива с патина ( месинга сменя цвета си ). Това е нормално и не влияе на чувствителността на сензора. Тя го предпазва от бъдеща корозия.

След време при използване на Метода Ниво върху сензора може да се уталожат минерали, което е нормално. Те трябва периодично да се почистват с влажна кърпа, след което да се подсуши.

Ръководство за поливане.

Какво влияе върху времето до поливане?
Заради различните почви, саксии, светлина, температура, влажност, различните видове растения, регулярното поливане обикновено е не точно за домашните растения. Необходимо е да се провери почвата, тъй като тя изсъхва първо отгоре и е трудно да се каже дали е сухо под повърхността. Светодиодния детектор за влажност лесно ще реши този проблем и ще ви каже кога е време за поливане.

Растенията посадени в керамични саксии се нуждаят от по често поливане от колкото растенията посадени в пластмасови саксии.

Растенията се нуждаят от по малко вода през зимата отколкото през топлите месеци.

Техника на поливане.
Тук е представена полезна информация за постигане на най-добър резултат при домашните растения.
– При поливане използвайте малка струя за максимална прецизност и минимално замърсяване.
– Винаги използвайте хладка вода , никога гореща или студена.
– Препоръчително е използването на дренаж за поливане.
– Почиствайте периодично домашните растения.
– Никога не поливайте своите растения, ако не е необходимо.

Когато купувате нови домашни растения научете какви са оптималните условия за тях. Съществуват три широко използвани начини за поливане:

Влаголюбиви растения:
Влаголюбимите растения изискват отличен дренаж и често поливане. Тяхната почва трябва да се поддържа влажна, но не трябва да се допуска заблатяване, тъй като корените биха изгнили. Светодиодния детектор за влажност не е подходящ за мониторинг на такъв вид растения защото никога няма да бъде достатъчно сух за да се задейства сигнализатора.

Средно влажни:
Тези растения обичат често поливане и добре дренирана почва. Тяхната почва трябва да изсъхва между поливанията. Те трябва да се полеят възможно най-бързо след като Светодиодния детектор за влажност започне да мига.

Сухолюбиви растения:
Сухата почва изисква по-рядко поливане. Светодиодния детектор за влажност позволява почвата да бъде напълно суха преди поливане.

Ръководство за батерии.
Ако батериите на устройството са изтощени или има лош контакт при ключа за включване и изключване, светодиода ще започне да мига три пъти на всеки 3 секунди. За да се установи причината е необходимо да се изключи детектора и да се включи. Ако светодиода продължава да мига по същия начин е време за смяна на батериите.
Устройството работи с две литиеви батерии 1.5V AG13. ( LR44 )

Тестване на батериите.
Ако батериите са напълно изтощeни, светодиода на устройството няма да може да подаде сигнал. За да ги тествате изключете устройството и веднага включете. Ако батериите имат все още енергия, светодиода ще направи едно дълго премигване. Ако това не се случи, сменете батериите.

Смяна на батериите.
1. Отстранете капачето на батериите, използвайки малка отверка.
2. Повдигнете капачето с острия край на отверка, поставяйки я в отвора които се намира под винтчето.
3. Извадете старите батерии.
4. Поставете новите батерии, като спазвате посоката им.
5. Поставете капачето.
6. Завийте винтчето с помощта на отверка.
7. Проверете дали устройството работи.

Положителния(+) полюс на
батерията е отдолу.
Положителния(+) полюс на
батерията е отгоре

Използване на Светодиодния детектор за влажност в 3 стъпки.

1. Поставете Светодиодния детектор за влажност в почвата на вашите растения, така че той да не нарушава красотата им.
2. Когато почвата на Вашите растения стане суха Светодиодния детектор за влажност ще Ви подсети чрез премигване на светодиода. Колкото по-суха е почвата толкова по-бързо ще мига светодиода.
3. Полейте Вашите растения. Светодиода ще спре да мига, докато дойде време за следващото поливане.

Съгласно изискванията на чл. 120 от ЗЗП – независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно този закон.

Comments are closed.